سایت اصول دین
banner

موضوع: کسی که دو بار پاداش داده می شود

القران الكريم: وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ للّه ِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صَالِحا نُؤْتِهَا أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقا كَرِيما


الأحزاب : ٣١

و به هر كس از شما [اى زنان پيامبر ] كه در برابر خدا و پيامبرش فرمانبردار و فروتن باشد و كارى نيكو كند دوبار مزد دهيم و برايش روزى آبرومندانه آماده كرده ايم